Museernas samlingar tillgängliga för alla!

Rafael, Sixtinska madonnan
Rafael, Sixtinska madonnan

Allt fler museer arbetar med målet att göra sina samlingar tillgängliga på nätet. Vid ett möte som anordnades den 7 oktober berättade företrädare för Nationalmuseum och andra konstmuseer om sina satsningar för att sprida sina konstskatter digitalt. Nationalmuseum deltar tillsammans med världens största konstmuseer i Google Art Project – ett digitalt museum som gör världens konstskatter tillgängliga för alla.

Museet är också med i ett projekt Europeana 280 som visar 300 konstverk som har varit avgörande för europeisk konsthistoria. Projektet samordnas av Europeana – en gemensam europeisk databas med  ca 53 millioner böcker, föremål, musik, video och annat från europeiska kulturinstitutioner. Där finns också Litografiska Museets samlingar representerade med drygt 1 000 trycksaker.

Många museer samarbetar också med Wikimedia och lägger t o m ut högupplösta bilder där. Livrustkammaren, Skoklosters Slott och Hallwylska museet (LSH) har ambitionen att sprida innehållet i sina samlingar så långt och så brett som möjligt. LSH har tack vare Wikimedia fått mängder av nya digitala besökare runt om i världen tack vare sin generösa policy för spridning av bilder.