Skapande skola på museet

Huddinge kommun satsar på Skapande skola för elever i grundskolan. Med hjälp av bidrag från Statens Kulturråd kan eleverna få tillgång till kulturens alla uttrycksformer. 

Litografiska Museet medverkar också i år med att ta emot elever som lär sig litografera. Här är det elever från Kästa skola som arbetar med temat Plats och identitet genom att rita en karta med sin egen skolväg. 

Läs mer om Skapande skola i Huddinge.