Utlysning: Land Art vid Sundby gård 2023

Arbetar du med konst i naturen eller har en bra idé som kan visas utomhus sommaren 2023? På Sundby Gård i Huddinge finns idag både konst och vacker natur. Land Art vid Sundby gård är ett årligt återkommande evenemang. Verken kommer vara utställda i och utmed bäcken bakom Litografiska Museet som rinner ner till Orlången mellan 28 maj – 1 oktober. Sundby Gård ingår i Orlångens naturreservat.

Land Art är en konstform som tar avstamp i landskapet och där naturen eller stadslandskapet används som källa för konstverket. Inom Land Art uppförs platsspecifik konst, vilken innebär att en plats tas i anspråk och dess karaktär förändras med en gestaltningsprocess. Materialet som används är främst sådant som man finner på platsen – såsom jord, stenar, sand, grenar, stockar, blommor, blad och vatten. I vissa fall kompletteras de naturliga materialen med t ex betong, metall, asfalt, mineralpigment mm. Då man oftast använder sig av naturmaterial bryts konstverket med tiden ner och ett landskap övergår i ett annat, i en ständigt pågående process.

LÄS MER