Utställningen Made in Sweden

Made in Sweden den 25 november 2015 – 23 mars 2016

TändsticksetikettTändsticksetiketterna är en viktig del av den svenska industrins framväxt under 1800-talet. Svenska säkerhetständstickor exporterades till hela världen och blev ett begrepp för kvalitet och säkerhetstänkande. Slagkraftiga etiketter blev allt viktigare i konkurrensen mellan fabrikerna. Utställningen MADE IN SWEDEN, som har lånats in från Tidaholms Museum, berättar historien om de små etiketterna som gjorde Sverige känt över hela världen.

Utställningen finns att se den 25 november 2015 – 23 mars 2016.

LAT1473 kopiaLAT1617 kopiaLAT1497
De äldsta svenska etiketterna från 1830-talet saknade bilder. Men fr o m 1860-talet blev slagkraftiga etiketter med bilder allt viktigare. Etiketterna blev så viktiga att tändsticksfabrikerna stred i domstol för att skydda sina varumärken. Snart blev etiketterna allt färggrannare och fantasin flödade. Det kom motiv med djur, myter och sagor, byggnader, kungar, kända personer, ny teknik och exotiska miljöer.

Sammanlagt har det funnits cirka 140 tändsticksfabriker i Sverige. De flesta låg i södra Sverige. De mest kända var Jönköpings Tändsticksfabrik och Vulcan i Tidaholm. 1917 bildades Svenska Tändsticks AB och under perioden 1917-1932 gick branschen igenom en oerhörd expansion under Ivar Kruegers ledning.

I Litografiska Museet finns tändsticksaskar, etiketter och framför allt stenar med motiven bevarade från flera olika fabriker. I museet finns bland annat en stor samling etiketter från Tändsticksfabriken Sirius i Lidköping som exporterades till Indonesien, Indien och Afrika.