Konsten att mötas – på Litografiska Museet

Det finns många hinder för konstnärer med annan kulturell bakgrund att etablera sig i Sverige.

Litografiska Museet är nu med i ett riksomfattande projekt som ska skapa möjligheter för konstnärer att komma in på den svenska konstscenen. Projektet samordnas av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar med bidrag från PostKodStiftelsen.

Litografiska Museet ska samarbeta med två konstnärer, Sam Schonzeit från USA och Tian Gan från Kina, under våren 2018 . Konstnärerna ska arbeta med litografi i museets verkstad. De kommer att presentera sina verk i en workshop och avsluta projektet med en utställning i maj.

Projektet kommer förhoppningsvis att öppna möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan konstnärer med olika kulturell bakgrund. För Litografiska Museet är detta ännu en möjlighet att stärka sina internationella samarbeten och markera sin plats inom litografin. 

Läs mer i våra pressmeddelanden på svenska, engelska och arabiska: Pressmeddelande svenska 
Pressmeddelande engelska 
Pressmeddelande arabiska